Skip to navigation

Cookies Notice

Browsing this website you agree to use cookies. For more info visit cookies information page.

Contact Info

nonexisting@email.this      +421 900 123 456     
devices

logo-mustang@2x

Mustang gives you all the power to build amazing websites. With live theme customizer and drag and drop Beaver Builder page builder it is very easy to create a perfect online presence.

Dla dzieci z WWR Szczecin – opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz z  orzeczenie o kształceniu specjalnym (autyzm, zespół Aspergera, afazja motoryczna, niepełnosprawność ruchowa, upośledzenie, słaby wzrok, słaby słuch), Przedszkole Integracyjne Szczecin Zielony Dzwoneczek jest BEZPŁATNE

Przechwytywanie-1

Przedszkole Integracyjne Szczecin Jagodowy Dzwoneczek dla dzieci z autyzmem

W przypadku dzieci autystycznych, nasze Przedszkole Integracyjne Szczecin Jagodowy Dzwoneczek stosuje program TEACCH prowadzący do jak największego usamodzielnienia w dorosłym życiu. Jako komunikację wspomagającą stosujemy PIKTOGRAMY. Pomagamy naszym Podopiecznym wykorzystać cały ich potencjał wiążący się ze zdolnością zrozumienia świata, nauki i komunikacji z ludźmi. Programy edukacyjne, z których korzystamy podlegają stałym aktualizacjom zgodnym z postępami osiąganymi przez dziecko. Wszystko odbywa się zgodnie z indywidualnym planem edukacyjno terapeutycznym rozwoju dziecka IPET.

Przedszkole Terapeutyczne Szczecin Jagodowy Dzwoneczek dla dzieci z zespołem Aspergera

W przypadku Podopiecznych z zespołem Aspergera bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na pracę nad umiejętnościami społecznymi oraz emocjonalnymi, których deficyty są charakterystyczne dla tego zaburzenia. Osoby z Aspergerem mają również trudności z akceptacją zmian, a elastyczność ich myślenia bywa ograniczona, dlatego wszelkie nowe bodźce w Przedszkole Terapeutyczne Szczecin Zielony Dzwoneczek są wprowadzane stopniowo. Często pochłania je też gorliwe zainteresowanie konkretną, wzbudzającą ich szczególną fascynację dziedziną wiedzy. Pozytywnym skutkiem może być poszerzenie zainteresowań dziecka z zespołem Aspergera. W przeciwieństwie do autyzmu u dzieci z Aspergerem nie występują opóźnienia i zaburzenia mowy utrudniające rozwój poznawczy oraz logiczną komunikację.

Przedszkole Specjalne Szczecin Zielony Dzwoneczek dla dzieci z afazją motoryczną

Afazja charakteryzuje się tym, iż mimo że cierpiąca na nią osoba rozumie mowę, nie potrafi poprawnie artykułować dźwięków. Pojawiają się tu zaburzenia płynności mowy, zastępowanie słów lub głosek innymi - tzw. parafrazje, problemy z nazewnictwem przedmiotów, utrata umiejętności powtarzania, niepoprawna artykulacja. Nie jest to natomiast spowodowane zaburzeniami aparatu mowy czy też problemami ze słuchem. W przypadku afazji niezwykle istotny jest stały kontakt Podopiecznego z logopedą, który będzie pracował nade tym, by pomóc dziecku wypracować odpowiedni dla niego sposób komunikacji. Ponadto logopedzi z Przedszkole Specjalne Szczecin Zielony Dzwoneczek pomagają dzieciom, u których nie istnieją anatomiczne lub funkcjonalne podstawy do tego, by dziecko mogły komunikować się z otoczeniem za pomocą mowy, odnaleźć alternatywny, jak najkorzystniejszy dla nich sposób przekazania światu swych odczuć.

Rekrutacja

prowadzimy grupy przedszkolne od 2,5 roku oraz zerówkę dla dzieci do lat 9

Strona główna

Updated on 2021-04-22T13:34:34+00:00, by bartoszmatenko@gmail.com.